Några exempel på vad jag gör:

Sågverk och träbearbetning